Kontakt

Ing. Eva SLÁDEKOVÁ
bilančný účtovník
Certifikát II. Stupňa SKCÚ

ESPRO s.r.o.
Malé námestie 6
901 01, Malacky

Kancelária:
ul.1.mája 30
Malacky(budova Inštalmontu)
IČO: 35813563
DIČ: 2021582101
Tel: +421-34-772-3856
mobil: +421-903-028-805
Fax: +421-34-772-3856
Mail: info@espro.sk
Web: www.espro.sk/ucto

Popis činnosti:


  • jednoduché účtovníctvo
  • podvojné účtovníctvo
  • spracovanie miezd
  • ročné účtovné uzávierky
  • evidencia DPH, daňové priznania k DPH a výkazy
  • vnútropodnikové účtovníctvo a kalkulácie
  • účtovné poradenstvo
  • sprostredkovanie spolupráce s audítormi a daňovými poradcami